maanantai 5. elokuuta 2013

Brändipäivät 2008–2013

Tehdessämme 8 ikkunaa tulevaisuuteen -tutkimusta vuonna 2008, käytimme apuna erilaisten kuluttajatyyppien maailmoiden hahmottamiseksi brändipäivä-työkalua. Pyysimme kuluttajia listaamaan yhden päivän aikana käyttämänsä tuotteet ja brändit. Visualisoimme listan brändien logoilla ja tuotteiden kuvilla, jotta kuluttajan brändipäivä olisi mahdollisimman konkreettiinen ja helposti hahmotettavissa.Keväällä 2013 pyysimme brändipäivät samoilta henkilöiltä Tiedostava kuluttaja -tutkimusta varten. Tarkoituksenamme on verrata vuoden 2008 ja 2013 brändipäiviä keskenään, ja löytää merkittävät erot kunkin kuluttajatyypin kulutuskäyttäytymisessä.

Erityisesti meitä kiinnostaa, onko kulutuskäyttäytyminen muuttunut 5 vuoden aikana vastuullisempaan suuntaan, missä tuoteryhmissä muutos on vahvin ja millaisesta tiedostavuudesta on kyse (ekologinen vastuu vs. sosiaalinen vastuu).

Brändipäivien tavoitteena on kartoittaa suuntaviivoja muutokselle. Syvemmälle kuluttajan tiedostavan käyttäytymisen motiiveihin päästään kuitenkin vasta kuluttajien haastatteluilla ja havainnoinneilla.

Haastatteluja ja havainnointia tehdään suomalaisten kuluttajien kodeissa kesä-elokuun aikana.  Ensimmäinen haastattelu- ja havainnointisessio pidettiin 1.7.2013 ja tähän mennessä olemme tehneet 22 haastattelua pääkaupunkiseudulla, Oulussa, Torniossa, Tampereella, Kaakkois-Suomessa ja Turussa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti