torstai 25. heinäkuuta 2013

Tutkimusmenetelmät

Tiedostava kuluttaja -hankkeessa hyödynnetään seuraavia tutkimusmenetelmiä:


Webnografia

Webnografia-analyysi toteutetaan kartoittamalla tiedostavasta kuluttamisesta löytyvää verkkomateriaalia ja analysoimalla keskusteluista esiin nousevia teemoja, trendejä ja ilmiöitä.  Mitkä ilmiöt puhuttavat kuluttajia, minkälaisia kuluttajia ja millä perustein?

Webnografiatyössä löytyneiden tiedostavaa kuluttajaa koskevien trendien, ilmiöiden ja heikkojen signaalien avulla voimme analysoida ja päivittää kuluttajaryhmiä, jotka määritimme edellisessä kuluttajatrenditutkimuksessamme Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen.

Etnografia & kuluttajahaastattelut

Etnografinen tutkimus tapahtuu jalkautumalla kuluttajien arkeen. Kuluttajia havainnoidaan ja haastatellaan aidoissa ja arkisissa tilanteissa.

Yrityshaastattelut

Haastattelemme erilaisten yritysten edustajia sekä alan asiantuntijoita tiedostavan kuluttamisen tiimoilta. Tavoitteenamme on selvittää, miten suomalaiset yritykset toteuttavat vastuullisuutta omassa toiminnassaan, millaisia tavoitteita yrityksellä on vastuullisen toiminnan suhteen ja millaisia näkemyksiä yrityksellä on tiedostavista kuluttajaryhmistä Suomessa tai kansainvälisesti.

Tulevaisuustaulukot & skenaariotyö

Tulevaisuuden kuluttajaryhmien mahdollisia maailmoja ja tulevaisuuskuvia määritellään ensin tulevaisuustaulukkojen avulla. Tulevaisuustaulukkojen määrittelyjen pohjalta rakennetaan kuluttajaryhmien tulevaisuuskuvat.

Kvantitatiivinen tutkimus

Määrällisellä tutkimuksella todennetaan skenaariotyön lopputulemana muodostuneiden kuluttajatyyppien edustavuutta suhteessa väestöön. Kutakin kuluttajatyyppiä kuvaavia väittämiä testataan kuluttajilla. Kysely toteutetaan nettipaneelissa väestöä edustavalla otoksella. Näin saadaan käsitys, minkä kokoisia tiedostavan kuluttamisen ilmiöt ovat suomalaisten keskuudessa. 

Yritysworkshopit

Hankkeen tekijätiimin, Kuudennen Kerroksen suunnittelijoiden ja suomalaisten yritysten yritysten yhteinen workshop-päivä. Päivän aikana suunnitellaan unelmacaseja tiedostavan kuluttajaryhmien todellisten tarpeiden pohjalta. Unelmacaset ovat kuvitteellisia tulevaisuuden ilmiöiden inspiroimia tuote-, palvelu- ja myymäläkonsepteja. Ne hahmottavat ilmiöitä konkreettisin esimerkein. Konseptit ovat esimerkkejä innovatiivisista ja rohkeista ratkaisuista tulevaisuuden kuluttajaryhmille.

Alla otoksia kesä-heinäkuussa tehdyistä kuluttajahaastatteluista.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti