maanantai 17. kesäkuuta 2013

Hankkeen esittely


”Tulevaisuuden ruokailija arvostaa alkuperää ja laatua. Sekä lähiruoka että eettisesti tuotettu ruoka löytävät yhä useammin tiensä suomalaisten kuluttajien ostoskoriin. Tieto ruoan alkuperästä ja tuotantotavoista nousee entistä tärkeämmäksi valintakriteeriksi.”

(Lähde: http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Tulevaisuuden+ruokailija+arvostaa+alkuperaa+ja+laatua)


Miksi tiedostava kuluttaja sanoo toista ja tekee toista?


Tutkimushanke

”Tiedostava kuluttaja” on Kuudennen Kerroksen tutkimushanke, jonka tavoitteena on rakentaa tiedostamisen kuluttamisen kuluttajaprofiilit Suomessa tänään ja tulevaisuudessa. Hanke alkoi toukokuussa 2013, ja se on osa Tekesin Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmaa. Hankkeen tarkoituksena on tutkia tiedostavan kuluttamisen ilmentymiä sekä kuluttajien että yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen avulla yritykset pystyvät suunnittelemaan menestyviä ja vastuullisuuden vaatimukset täyttäviä konsepteja. 


Etsimme vastauksia kysymyksiin

       mitkä ovat tiedostavaan kuluttamiseen liittyviä arvoja ja asenteita?
       miten ihanteet konkreettisesti näkyvät käytännön tasolla?
       mikä kuluttajien käyttäytymistä motivoi?
       millaiset tekijät toimivat vastuullisten valintojen esteenä?
       minkälaisia vastuullisia toimintoja kuluttajat toteuttavat omassa arjessaan?
       miten vastuullisuus näkyy yritysten toiminnassa?


Miksi tutkimushanke tehdään?

Hankkeen tavoitteena on ymmärtää suomalaista kuluttajaa uudella tavalla. Hankkeessa selvitetään miten kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut viimeisten vuosien aikana ja millaisia muutoksia voimme ennustaa tapahtuvan tulevaisuudessa. Yrityksille hanke tarjoaa tietoa nykykuluttajista, heidän käyttäytymisestään, arvoistaan ja odotuksistaan. Lisäksi hanke auttaa yrityksiä varautumaan tulevaan, reagoimaan muutoksiin ja innovoimaan uusia konsepteja, tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat aiempaa paremmin kuluttajien muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Minkälaisia merkityksiä kuluttajat antavat vastuullisuudelle? Mikä tekee kuluttajien silmissä tuotteesta tai palvelusta vastuullisen ja millä perustein? Mikä saa kuluttajat muuttamaan ostokäyttäytymistään, suosimaan ja suosittelemaan tuotteita edelleen?


Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen

Tiedostava kuluttaja -hanke on jatkoa Kuudennen Kerroksen ja TNS Gallupin vuonna 2009 julkistamalle Kahdeksan ikkunaa tulevaisuuteen -tutkimukselle. Tutkimus luotasi tulevaisuuden kuluttajatrendejä yhdistämällä kansainvälisen RISC Monitor -tutkimuksen aineistoa, skenaariotyöskentelyä ja tulevaisuudentutkimusta.

Näkökulma oli ainutlaatuinen, sillä vastaavaa tutkimustietoon nojaavaa harppausta tulevaisuuteen ei Suomessa oltu ennen tehty. 

Tutkimukseen nojautuvat kuluttajaskenaariot auttavat reagoimaan kuluttaja-käyttäytymisen muutoksiin jo ennen kuin se näkyy numeroina tuloslaskelmassa. Tutkimuksen valmistumisen jälkeen Kuudes Kerros on jatkanut trendityön tekoa ja päivittänyt kuluttajatyyppejä tuoden asiakasprojekteihinsa jatkuvasti uutta arvokasta tietoa tulevaisuuden kuluttajista.


Tiimimme


Leena Fredriksson / Kuudes Kerros, trendiasiantuntija ja designer
Taiteen maisteri (TaiK 2005) Leena Fredriksson työstää väitöskirjaa tulevaisuuden kuluttajista. Hän toimii Kuudennessa Kerroksessa trendiasiantuntijana ja suunnittelijana hyödyntäen tulevaisuuden kuluttajaymmärrystä osana strategioiden ja konseptien suunnittelua. Lisäksi hän toimii Aalto-yliopistossa tuntiopettajana. Leena oli mukana Kuudennen Kerroksen ja TNS Gallupin skenaariotutkimuksessa ”8 ikkunaa tulevaisuuteen” vuonna 2009. Tässä tutkimushankkeessa Leenan ydinosaamista on tulevaisuuden tiedostavaa kuluttajaa luotaava skenaariotyö.

Arto O. Salonen, Metropolia, tutkija
Arto O. Salonen edustaa tiimissä kestävän kehityksen asiantuntijuutta. Hänen väitöstutkimuksensa aiheena oli "Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena." Arto on tutkinut vastuullista kuluttajakansalaisuutta ja toiminut asiantuntijatehtävissä eri toimeksiantajille. Hänen asiakkaitaan ovat mm. kuntayhtymät, ammattijärjestöt, Opetushallitus, Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos , YK:n Regional Centres of Expertise -verkosto (RCE Espoo) sekä elinkeinoliikenne-, - ja ympäristökeskukset. Arto on kirjoittanut kestävästä kehityksestä useita vertaisarvioituja kansainvälisiä julkaisuja.

Saara Järvinen / Kuudes Kerros, designer
Saara Järvinen on pakkaussuunnitteluun erikoistunut muotoilija (Lahden Muotoiluinstituutti 2007). Pakkaussuunnittelijana hän on kiinnostunut ihmisten rutiineista, suhteista esineisiin ja muotoilusta vastuullisen elämäntavan tukena. Maisterintutkinnon Saara teki Design Academy Eindhovenissa, Hollannissa (2008–2010). Työskenneltyään kaksi vuotta Hampurissa Saara palasi design- ja konseptointityöhönsä Kuudenteen Kerrokseen. Saara oli mukana Kuudennen Kerroksen ja TNS Gallupin "8 ikkunaa tulevaisuuteen”. Tutkimustiimissä Saara toimii linkkinä designin ja tutkimuksen välillä.

Päivi Korteniemi / Kuudes Kerros, asiakkuusjohtaja
Päivillä on 10 vuoden kokemus brändistrategioista ja -identiteeteistä, tuote- ja palvelukonseptien suunnittelusta ja strategisesta markkinoinnista. Hän on työskennellyt sekä asiakasorganisaatiossa (Lumene 2003–2008) että suunnittelutoimistossa (Kuudes Kerros 2008–). Koulutukseltaan Päivi on kauppatieteiden maisteri (HKKK, 2003). Päivi vastaa tutkimustiimissä projektin johtamisesta ja koordinoinnista sekä edustaa kaupallista näkökulmaa.
           
Jari Danielsson / Kuudes Kerros, strategiajohtaja
Jarilla on 20 vuoden kokemus brändistrategioista ja -identiteeteistä, tuote- ja palvelukonseptien suunnittelusta ja strategisesta markkinoinnista. Hän on työskennellyt sekä asiakasorganisaatiossa (mm. Unilever ) että suunnittelutoimistossa (G2, Kuudes Kerros). Koulutukseltaan Jari on kauppatieteiden maisteri (HKKK, 1997). Tutkimustiimissä Jari edustaa liiketoiminta- ja konseptointiosaamista. Hän myös vastaa yhdessä Päivin kanssa palvelukokonaisuuksien kehittämisestä.

Mikko Mäkinen / Kuudes Kerros, konseptisuunnittelija ja copywriter
Mikko on konseptointiin ja tekstintuottamiseen erikoistunut suunnittelija. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (HKKK, 2001). Viimeisen 15 vuoden aikana Mikko on ollut rakentamassa yli sataa brändiä. Tutkimustiimiin Mikko tuo idearikasta konseptiajattelua ja liiketoimintaosaamista sekä kykynsä kiteyttää monimutkaisia kokonaisuuksia ytimekkääksi tekstiksi.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti